Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusz alimentacyjny

 

Ustawa z dnia 7 września 2007 r.  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj Dz. U. z 2018 r., poz.554 z późn. zm.)

 

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyznawane jest na okres świadczeniowy, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na dziecko, na które zasądzone są alimenty, ale ich egzekucja jest bezskuteczna:

  • do ukończenia 18 roku życia albo,
  • o ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej albo, 
  • bezterminowo - w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż  500 zł.

Świadczenia nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, zawarła związek małżeński. 

 

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane jest na okres świadczeniowy, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

 

 

 

 

 

 

Terminy składania wniosków na nowy okres zasiłkowy :

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną –od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1września do dnia 31października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1listopada do dnia 31grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek z załącznikami

Utworzono dnia 01.04.2020, 15:49

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4